Huonemäärä:
Lisäehdot


Mistä löydän vapaat osaomistusasunnot?

Kohdeluettelosta löytyy koko kantamme. Osaomistajat myyvät itse osaomistusasuntoja ja TA:lla ei yleensä ole tietoa myytävänä olevista asunnoista. Helpoiten löydät myytävät osaomistusasunnot mm. oikotie.fi- ja etuovi.com –sivustoilta.

Missä päin TA:lla on osaomistusasuntoja?

TA on rakennuttanut osaomistusasuntoja 17 eri paikkakunnalle, kaikki osaomistusasuntomme löydät kohdeluettelosta.

Millä hinnalla voin myydä osaomistusasuntoni?

Osaomistusasunnon kauppahinta on myyjän ja ostajan välinen sopimus. Voit siis myydä osaomistusasuntosi millä hinnalla haluat. Poikkeuksena Pohjois-Suomi, jossa osaomistusasunnot tulee sopimuksen mukaisesti myydä listahinnalla.

Voiko osaomistusasunnon lunastaa omaksi jo aiemmin kuin on ilmoitettu?

Osaomistusasuntoa ei voi lunastaa ennen kuin lunastusaikana, joka on yleensä 20 vuotta asunnon valmistumisesta.

Onko kaupantekohetkellä mahdollista lunastaa enemmän omistusosuutta kuin 10 %?

Kaupantekohetkellä voi lunastaa vain 10 % omistusosuuden.

Kenelle voin myydä osaomistusasuntoni?

Osaomistusasunnon voi myydä asukasvalintakriteerit täyttävälle hakijalle. Hakijan on täytettävä TA:n asuntohakemus ja TA hyväksyy hakijat ennen kaupantekoa. Mikäli asukasvalintakriteerejä täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan pyytää kaupungilta poikkeuslupaa esim. ylivaralliselle hakijalle.

Miten osaomistusasuntoa voi hakea? Mitä liitteitä tarvitaan hakemuksen liitteiksi?

Asuntoa voi hakea täyttämällä TA:n asuntohakemuksen. Liitteeksi tarvitaan verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta asuntoon muuttavilta 18 vuotta täyttäneiltä, tuloselvitys kaikilta 18-vuotta täyttäneiltä (esim. palkkakuitit viimeiseltä 12 kuukaudelta, Kelan opintotukipäätös, päätös kotihoidon tuesta, eläkepäätös tms.), selvitys mahdollisesta varallisuudesta (esim. jäljennös omistusasunnon / kiinteistön kauppakirjasta, luotettava arvio myyntiarvosta, osakkeiden käypä arvo), mahdollinen kirjallinen selvitys asunnon tarpeesta (esim. kirjallinen irtisanominen, häätö, terveysviranomaisen selvitys) sekä luotonantajan todistus mahdollisista veloista. Tarvittavat liitteet voivat vaihdella hakijan elämäntilanteen mukaan, annamme tarvittaessa lisätietoja hakemuksen ja veropapereiden jätön jälkeen.

Missä vaiheessa kannattaa lähettää asuntohakemus? Voiko hakemuksen lähettää teille ennen kuin myyjä on hyväksynyt tarjouksen ja saada tietoon hyväksyttekö hakemuksen?

Hakemus kannattaa lähettää vasta ostotarjouksen hyväksymisen jälkeen.

Koska kyseessä on vuokrasopimus loppulunastukseen saakka, voiko TA irtisanoa tai päättää vuokrasopimuksen? Ja mitä silloin tapahtuu eli mikä turva ostajalla on rahallisesti sitä vastaan, että maksaa suuren summan vain 10 % omistusosuudesta?

Koska kyseessä on määräaikainen vuokrasopimus, vuokraantaja ei voi irtisanoa vuokrasopimusta, mutta tietyissä edellytyksissä vuokrasopimuksen purku voi tulla kyseeseen (jos asukas laiminlyö vuokranmaksun tai asunnon hoidon, kts. laki asuinhuoneiston vuokrauksesta). Jos näin tapahtuu, TA lunastaa 10 % osuuden itselleen. TA tilittää silloin osaomistajalle tämän lainanlyhennysrahastoon maksamat lainanlyhennykset siltä osin, kuin TA:n vuoden kuluessa lunastuksesta tai purusta mahdollisessa edelleen myynnissä saama kauppahinta ylittää 10 %:n omarahoitusosuuden velattomasta hankinta-arvosta.

Mikä laki säätelee osaomistusasumista?

Osaomistusasumista varten ei ole omaa lakia, sovellettavat lait on mm. asuinhuoneiston vuokralaki, asuntokauppalaki ja asunto-osakeyhtiölaki sekä allekirjoitetut sopimukset.