Viime keväänä eduskunnassa hyväksytty asumisoikeuslain uudistus astuu portaittain voimaan 1.1.2022 alkaen. Pitkään käsittelyssä ollut uudistus on erittäin tervetullut, sillä se parantaa asumisoikeusasumisen kohtuuhintaisuutta ja läpinäkyvyyttä, uudistaa asukasvalintaa ja tarjoaa asukkaille paremmat vaikutusmahdollisuudet.

Lakiuudistuksen myötä asukasvalinta siirtyy kunnilta asumisoikeusyhteisöille ja koko asukasvalintaprosessia selkeytetään. Järjestysnumerot, joilla asuntoja haetaan, ovat jatkossa valtakunnallisia ja määräaikaisia. Muutosten avulla pyritään vähentämään asuntojen tyhjäkäyttöä ja nopeuttamaan uuden asunnon saamista.

Asukasvalinnan perusperiaatteet pysyvät uuden lain myötä entisellään. Jatkossakin hakijalla tulee siis olla voimassa oleva asumisoikeuden järjestysnumero ja alle 55-vuotiaisiin kohdistuu varallisuusraja.

Tällainen järjestysnumero on jatkossa:

•    valtakunnallinen ja määräaikainen
•    voimassa kaksi vuotta numeron antamispäivästä
•    vain yksi numero kerrallaan
•    haetaan kunnan sijaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta
Asukasvalinnan osalta uusia säännöksiä sovelletaan 1.9.2023 alkaen.

Asumisoikeusasunnon vaihtoon ja eteenpäin luovutukseen uudistuksia

Jatkossa myös asumisoikeusasunnon vaihto saman talon sisällä tai toisen ruokakunnan kanssa keskenään helpottuu, sillä silloin ei tarvita järjestysnumeroa lainkaan.

Muutoksia tulee myös muun muassa asumisoikeusasunnon eteenpäin luovutuksessa. Jos asumisoikeusasunto halutaan luovuttaa eteenpäin, on siinä asuttava kaksi vuotta ennen kuin se voidaan luovuttaa asumisoikeuslain mukaisesti perheenjäsenelle tai suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa olevalle sukulaiselle. Asumisaikavaatimusta ei sovelleta osituksessa eikä puolisoiden omaisuuden erottelussa. Asumisaikavaatimus astuu voimaan jo heti 1.1.2022 alkaen.


Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat

Lakiuudistuksen myötä asumisoikeusasumisen asukashallinto uudistuu. Parhaiten asukashallintoon pääsee mukaan osallistumalla oman asumisoikeuskohteen asukaskokoukseen.

Uudessa asumisoikeuslaissa parannetaan myös asukkaiden tiedonsaantioikeuksia. Laissa säädetään tarkemmin mitä tietoja asukkaille, asukaskokoukselle ja asukastoimikunnalle tulee antaa.
Asukashallintoa koskevia uusia säännöksiä sovelletaan 1.9.2022 alkaen.

Lue lisää uudesta asumisoikeuslaista ympäristöministeriön sivuilta.

Ajankohtaista