TA-Yhtymä Oy osallistuu Vantaan Energian kysyntäjoustohankkeeseen 50 asuinkohteella.

Keltasafiirinpolku 6:n asumisoikeuskohde Kivistössä on mukana yhteistyöhankkeessa.

Vantaan Energian ja TA-Yhtymä Oy:n yhteistyöhankkeen taustalla on kaukolämmön kysyntäjouston laajamittainen käyttöönotto osana älykästä kaukolämpöjärjestelmää. Kiinteistöjen ja asiakkaiden aktiivinen rooli uudessa älykkäässä kaukolämpöjärjestelmässä mahdollistaa koko energiantuotannon ja jakeluketjun energiatehokkuuden parantamisen sekä tuotannon päästöjen pienentämisen. Hankkeessa on mukana 50 TA-Yhtymän asuinkohdetta Vantaalla eli yhteensä 2150 huoneistoa.

Kaukolämmön kysyntäjoustolla tarkoitetaan toimia, joilla leikataan lämmön kulutuksen tehopiikkejä ja tällä tavalla vaikutetaan energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Kiinteistöjen ja asiakkaiden aktiivinen rooli uudessa älykkäässä kaukolämpöjärjestelmässä mahdollistaa koko energiantuotannon ja jakeluketjun energiatehokkuuden parantamisen sekä tuotannon päästöjen pienentämisen. Kiinteistöjen asukkaille kysyntäjousto näkyy asumisen hiilijalanjäljen pienentymisenä sekä tasaisempana asumismukavuutena.

- Tässä hankkeessa kysyntäjousto tarkoittaa lämmön varaamista rakennuksen rakenteisiin, kun lämpöenergia on edullisempaa. Käytännössä tämän mahdollistaa tekoäly, joka opettelee kiinteistön kulutusprofiilin ja ennakoi lämmitystä. Ennakoimalla pystytään leikkaamaan tehopiikkejä, kun lämpöä on varattu etukäteen. Jatkossa tekoälypohjainen pilvipalvelu ohjaa lämpöenergian varaamista ja purkamista kiinteistöissä Vantaan Energian laatiman tuntipohjaisen ohjaussignaalin perusteella, kertoo Vantaan Energian Energiapalveluliiketoiminnan johtaja Matti Wallin.

Kaukolämmön kysyntäjouston avulla on mahdollista säästää lämmityskuluissa ja lisätä asumismukavuutta tasaisemman sisälämpötilan avulla, mutta erityisen tehokas keino se on lämmityksen ympäristövaikutusten pienentämiseen.

- Kiinteistöjen hiilijalanjäljen pienentäminen on meidän vastuullista arkityötä. Toimenpidevalikoima on laaja ja kaukolämmön kysynnänjousto yksi keinoista pienentää ympäristökuormaa. Yhteistyö Vantaan Energian kanssa palvelee yrityksemme vastuullisuusarvoja, toteaa TA-Yhtymä Oy:n kehitysjohtaja Alexandre Zaitsev.

Vantaan Energia on vastuullisesti tuotetun ja vähäpäästöisen lämmöntuotannon edelläkävijä, joka tarjoaa asiakkailleen modernin energiajärjestelmän ja ottaa ennakkoluulottomasti käyttöön uusia teknologioita. Yhtiö lämmittää Vantaan jo tänä vuonna keväästä alkaen kivihiilettömästi ja fossiilittomaan lämmöntuotantoon Vantaalla päästään vuonna 2026. Tämän jälkeen Vantaan Energia etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030.

- Kysyntäjousto on yksi esimerkki älykkäästä kaukolämpöjärjestelmästä, jossa yhteistyössä lämpöverkkomme asiakkaiden ja kiinteistöjen kanssa parannetaan energiatehokkuutta ja pienennetään päästöjä. Innovatiivisia ilmastoystävällisen energian tuotantomuotojamme yhdistää ja niiden arkipäivän hyödyntämisen mahdollistaa moderni lämpöverkkomme ja älykäs kaukolämpöjärjestelmämme, joista jokainen kaupunkilainen pääsee nauttimaan vastuullisesti lämmitettyinä suihkuina ja koteina, summaa Wallin.

Ajankohtaista