Uuden asumisoikeuslain myötä asumisoikeusasukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat. Asukashallintoa koskevat säännökset tulivat voimaan syyskuun alussa.

Uuden asumisoikeuslain myötä asumisoikeusasukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat.

Asumisoikeuslain uudistus päivittää asumisoikeusjärjestelmän vastaamaan entistä paremmin tämän päivän tarpeita. Lain muutokset astuvat portaittain voimaan vuosien 2022 ja 2023 aikana. 1.9.2022 alkaen on sovellettu uuden lain asukashallintoa koskevia säännöksiä, joiden myötä asukkaiden vaikutusmahdollisuudet laajenevat.

Yhteistyöelimen edustajat on valittu

Uuden lain myötä aloittaa toimintansa asukkaiden ja asumisoikeusyhteisön välinen yhteistyöelin, joka on pakollinen kaikissa asumisoikeusyhteisöissä. Yhteistyöelin on foorumi asumisoikeusyhteisön ja asumisoikeuden haltijoiden välisiä asioita varten. Yhteistyöelimen tarkoituksena on toteuttaa ja valvoa kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolista kohtelua ja kohteiden elinkaaritalouteen perustuvaa hoitoa asumisoikeusyhteisössä.

TA:n yhteistyöelimen edustajat valittiin elokuussa. Ehdolle saivat asettua asukastoimikuntien puheenjohtajat ja yhteyshenkilöt, ja ehdolle asettui yhteensä 16 henkilöä. Kaikki ehdokkaat tulivat valituiksi automaattisesti ilman äänestystä, sillä ehdokkaita oli vähemmän kuin edustajien paikkoja. TA:n yhteistyöelimen edustajat valittiin neljästä vaalipiiristä: Etelä-Suomi, Varsinais-Suomi, Sisä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Voit katsoa kaikki edustajat täältä. TA:n yhteistyöelimen toiminta on käynnistynyt syyskuussa järjestetyn ensimmäisen kokouksen myötä.

Loppuvuoden aikana aloittaa toimintansa myös uusi valtakunnallinen neuvottelukunta, joka koostuu kaikkien asumisoikeustoimijoiden ja niiden asukkaiden edustajista. Asumisoikeuden haltijoilla on myös jatkossa vähintään 40 prosentin ja aina vähintään kahden henkilön edustus asumisoikeusyhteisön hallituksessa. TA-Asumisoikeus Oy:n hallituksessa on kaksi asukasedustajaa, jotka on valittu asumisoikeuskohteiden asukaskokousten asettamista noin 60 asetetusta ehdokkaasta. Lisäksi talokohtaiset asukaskokoukset jatkavat toimintaansa kuten ennenkin.

Järjestysnumero uudistuu vuoden 2023 aikana

Asumisoikeusasunnon hakeminen yksinkertaistuu 1.9.2023 alkaen. Tämän jälkeen asumisoikeuden järjestysnumeroa haetaan ARAsta, numero on valtakunnallinen ja se on voimassa kaksi vuotta. Vielä siihen saakka järjestysnumeroita haetaan vanhaan tapaan kunnalta. Vanhat järjestysnumerot ovat voimassa vuoden 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen käytössä ovat vain uudet numerot.

Ajankohtaista