Kiinteistömanageri Ida nauttii monipuolisesta työstään

Kiinteistömanageri Ida Pajamäki on työskennellyt TA:lla yli kahdeksan vuoden ajan. Pitkäaikaisen kiinnostuksen siivittämänä Ida hyppäsi myyntineuvottelijan tehtävistä kiinteistömanageriksi pari vuotta sitten. Ida viihtyy omassa työssään ja voi suositella TA:ta työpaikkana kaikille kiinteistöalasta kiinnostuneille. 

Myynnistä luontevasti isännöinnin tehtäviin

Ida on alun perin aloittanut meillä myyntineuvottelijan äitiyslomasijaisena ja sijaisuuden päätteeksi hänet vakinaistettiin. Pitkäaikaisen kiinteistömanagerin siirryttyä viettämään eläkepäiviään, Idalle tuli luonteva hetki hypätä myynnistä isännöinnin puolelle. Aluksi hän hoiti junior kiinteistömanagerin tehtäviä, jonka jälkeen hän siirtyi varsinaisiin kiinteistömanagerin tehtäviin.  — Kiinteistömanagerin työnkuva oli jo pitkään kiinnostanut minua ja tuntui, että oli sopiva tilaisuus uusille haasteille, Ida kertoo. Siirtymä oli helppo, sillä tukena olivat tutut kokeneet kollegat, ja oltuaan jo pidempään talossa, Ida tiesi tarkkaan, minkälaista kiinteistömanagerin työ on.

— Työnkuvaani kuuluu TA:n kiinteistöjen taloudellisten, hallinnollisten ja teknisten asioiden hoitoa, eli käytännössä varmistaa, että kiinteistöissä arki toimii. Olen asukkaiden yhteyshenkilö monenlaisissa asumiseen liittyvissä asioissa, teen huoneistotarkastuksia ja tilaan remontteja, suunnittelen ja kilpailutan tulevia korjauksia sekä huolehdin kohteiden talousasioista, kuten laskujen tarkastamisesta sekä budjettien laatimisesta ja seurannasta. Työ sisältää myös yhteydenpitoa ja monipuolista yhteistyötä mm. kiinteistöhuollon, urakoitsijoiden sekä eri asiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa, Ida luettelee.

Yhteistyötä asukkaiden ja kiinteistöalan ammattilaisten kanssa

Kiinteistömanageri, myynti ja kiinteistösihteeri   muodostavat tiimin, joka toimii yhteistyössä. Ydintiimi tekee myös tiiviisti töitä yhdessä oman alueensa toimiston muiden asiantuntijoiden kanssa. Ida kehuukin Turun toimiston hienoa auttamisen ja yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuria. 

— Ajoittain työssä tarvitsee myös esimerkiksi lakiosaston, asukashallintovastaavan, energiaosaston, taloushallinnon tai hankintaosaston apua, joten työhön sisältyy yhteistyötä myös TA:n muiden eri ammattiryhmien ja osastojen kesken. Asukkaiden asumisviihtyvyyden kehittämiseksi ja parantamiseksi pyritään tekemään töitä joka päivä, Ida kertoo.

Parasta on työn monipuolisuus, onnistumiset ja ihanat työkaverit

Ida nauttii kiperien ongelmien ratkaisusta ja hänen mukaansa omassa työssä kiinnostavaa on se, että eteen voi tulla lähes mitä tahansa. Ajoittain käykin niin, että etukäteen suunniteltujen asioiden sijaan päätyykin tekemään jotain aivan muuta kiireellisten asioiden kiilatessa työpöydälle. — Vaihtelevuus on ehdottomasti iso plussa. Parasta työssäni on se, että työnkuva on todella monipuolinen ja oppiminen ei lopu koskaan. Kohtaan työpäivien aikana paljon eri osaamisalojen ihmisiä ja asiantuntijoita, joilta saa uutta tietoa ja oppia. Asukkaiden kanssa tulee mukavia kohtaamisia ja onnistumisen tunne jonkin haastavan ongelmatilanteen ratkaisun löytyessä antaa paljon energiaa. Minulla on aivan erityisen ihanat työkaverit, joiden ansiosta töihin on aina mukava tulla.

Yhdeksi haasteeksi omassa työssään Ida mainitsee toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. — Omia toimintatapoja sekä prosesseja pitää osata uudistaa toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa, Ida sanoo.

Idan Vinkit työnhakijalle:

1.       Millaisia ominaisuuksia kiinteistömanagerilla olisi hyvä mielestäsi olla?

— Työ edellyttää hyvää kokonaisuuksien hallintaa, priorisointitaitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä itsenäistä työskentelyotetta. Kiinnostus teknisiin asioihin sekä taloudellisten asioiden ymmärrys edesauttavat työn hoitamista. Yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on hyvät yhteistyö- ja asiakaspalvelutaidot, sillä iso osa työstä tapahtuu asiakkaiden parissa. Sillä, että suhtautuu avoimesti ja innokkaasti itsensä kehittämiseen ja uusiin asioihin, pääsee jo hyvin alkuun. On myös hyvä tiedostaa se, että asiantuntijaksi kehittyminen vie aikaa, sillä työ vaatii monen eri alan osaamista.

2.       Mikä on parasta TA:lla työskentelyssä?

— Ehdottomasti työyhteisö. TA:lla työskentelee todella iso joukko eri alojen ammattilaisia, joiden kanssa saa tehdä yhteistyötä. Isossa yrityksessä pääsee myös näkemään kiinteistöalan kenttää todella laajasti ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseenkin on tarjolla. Etätyömahdollisuus ja liukuva työaika mahdollistavat tarvittaessa sopivaa joustoa arkeen.

3.       Kenelle voisit suositella TA:ta työpaikkana?

— Oikeastaan ihan kenelle tahansa kiinteistöalasta kiinnostuneelle – vasta-alkajista kokeneisiin ammattilaisiin. TA:lta löytyy monenlaisia vaihtoehtoja ja urapolkuja. 

 

Ajankohtaista