Panostamme jatkuvasti kiinteistöjemme energiatehokkuuteen toteuttamalla energiatehokkuushankkeita sekä tutkimalla ja ottamalla käyttöön uusia teknologioita. Energiankulutuksella on merkittävä vaikutus asumiskustannuksiin, jolloin energiatehokkuuden parantaminen koituu ympäristön lisäksi suoraan asukkaidemme hyväksi. TA-Yhtiöiden kehityspäällikkö Jari Kanervo kertoo, mitä teemme energiatehokkuuden parantamiseksi.

- Haluamme toteuttaa energiasäästöä siten, että sillä on asumismukavuutta parantava vaikutus. Tavoittelemme oikeilla ja kustannustehokkailla ratkaisuilla pysyvää kehityssuuntaa, jossa sähkön ja lämmityksen aiheuttamat kustannukset nousevat selkeästi niiden yleistä markkinakehitystä hitaammin, Jari Kanervo kertoo.

- Toiminta-ajatuksemme on, että tulevaisuuden energiatehokkuus tarkoittaa usean eri teknologian ja energiamuodon yhteensovittamista sekä uusien teknisten ratkaisujen ja kehittyneiden rakennusmateriaalien aktiivista hyödyntämistä.


Energiatehokkaat rakennukset

rita aukiontie18 106691 002 1 rajattuRakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa jo kaavoitusvaiheessa sekä suunnittelussa rakennuksen muodolla ja massoittelulla.

- Olemme pitkäjänteisesti suunnitelleet, miten kannattavaa energiansäästöä voidaan toteuttaa uudisrakentamisessa. Toteutuksessa on hyvien eristysten ja ilmatiiveyden lisäksi asteittain lisätty mm. aurinkokeräimiä ja -paneeleja, Kanervo kertoo.

Ilmanvaihdossa aiemmin olleista huoneistokohtaisista ratkaisuista on siirrytty kiinteistökohtaisiin keskitettyihin ratkaisuihin, joissa hyödynnetään maasta porakaivojen avulla saatavaa energiaa.

- Energiaa säästävät ratkaisut eivät ole nostaneet rakentamiskustannuksia juurikaan normaalia suuremmiksi mutta alentuneista käyttökustannuksista saadaan hyötyjä, joiden merkitys kasvaa edelleen energian hinnan noustessa.


Maalämpöön liitettyjen kiinteistöjen määrä kasvaa

Maalämpöjärjestelmät ovat erittäin tehokas energiansäästömuoto, jolla energian kulutusta voidaan laskea poikkeuksellisen paljon, jopa 70 %. Maalämmössä kaksi kolmasosaa energiasta saadaan maaperästä ja kolmasosa ostetaan.

- Olemme laajentaneet maalämpökiinteistöjemme määrää viime vuosina. Viimeisin muutos maalämpöjärjestelmään tehtiin Vihdin Nummelassa loppuvuodesta.

Pläkkisepäntie 1:n asumisoikeuskohteessa kiinteistön lämmityksestä ei aiheudu lainkaan suoria hiilidioksidipäästöjä.
- Tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen päästään tuottamalla lämpöpumpun käyttämä sähkö rakennusten katoille asennettavilla aurinkopaneeleilla sekä tuulivoimalla.


Muita toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi

Vedenkulutuksesta aiheutuu energiankulutusta veden lämmittämisestä. Raakaveden ja jäteveden osalta aiheutuu myös muita kustannuksia.
 - Huollamme vedensäästökalustoja ja asennamme vedensäästötuotteita jatkuvasti. Huollosta ja vedensäästötuotteiden käytöstä saadut tulokset ovat olleet hyviä, joten niitä jatketaan jatkossakin säännöllisinä huoltotoimenpiteinä hyvän kulutustason ylläpitämiseksi.

- Kiinteistösähkön kulutuksen osalta olemme saavuttaneet energiansäästöä poistopuhaltimien uusinnalla, aurinkopaneeleilla sekä led-valaistuksella.

- Olemme myös pitkäjänteisesti kasvattaneet etävalvottavien kiinteistöjemme määrää. Keskitetyn ja ajantasaisen seurannan avulla pystymme reagoimaan nopeasti kulutuspoikkeamiin ja vikatilanteisiin sekä parantamaan asumisviihtyvyyttä.

Ajankohtaista