Valtioneuvosto päätti 1.2.2018 asetusmuutoksesta, jolla luovutaan uusien asukkaiden tiukoista euromääräisistä tulorajoista valtion tukemissa vuokra- ja osaomistusasunnoissa. ARA-asuntojen uusia asukkaita ja asuntojen vaihtajia koskeneet tulorajat olivat voimassa pääkaupunkiseudulla runsaan vuoden ajan. Lisäksi hallitus on luopunut suunnitelmista ryhtyä tekemään ARA-asuntojen asukkaille tulojen määräaikaistarkastuksia.

Asukasvalintaan vaikuttaa jatkossa hakijan asunnon tarve, tulot ja varallisuus. Asetusmuutos tulee voimaan 1.3.2018.

Ajankohtaista