Haluamme siirtyä kohti terveellisempää asuinympäristöä, joten kiinteistömme muuttuvat vähitellen savuttomiksi. Savuton asuminen on nykypäivää, ja moni asiakas on toivonut täysin savutonta kiinteistöä. 1.1.2019 alkaen vanhojen asumisoikeuskohteiden uusiin sopimuksiin on tullut ehto, jossa asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta kaikissa kiinteistön sisä- ja ulkotiloissa. Kaikki uudet vuokra- ja asumisoikeuskiinteistömme ovat jatkossa täysin savuttomia.

parvekkeella

Savuttomuusehto on käytössä maaliskuun puolivälissä 2018 ja sen jälkeen myyntiin tulleiden uudiskohteiden asumisoikeus- ja vuokrasopimuksissa. 1.1.2019 alkaen myös vanhojen asumisoikeuskohteiden uusissa sopimuksissa on ehto, jossa asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta kaikissa kiinteistön sisä- ja ulkotiloissa. Vanhojen vuokrakohteiden osalta savuttomuusehtoa ei toistaiseksi oteta käyttöön. Savuttomuusehto ei vaikuta voimassaoleviin vuokra- ja asumisoikeussopimuksiin.

Mitä savuttomuudella käytännössä tarkoitetaan?

Savuttomuudella tarkoitetaan, että tupakointi on kielletty koko kiinteistössä, parvekkeilla, terasseilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa. Tupakointi on sallittu ainoastaan mahdollisella erikseen osoitetulla tupakointipaikalla. Tupakointikielto koskee asukkaan lisäksi hänen perheenjäseniään sekä vieraita.

Tupakointikielto ei koske muiden kiinteistönomistajien kanssa yhteisesti omistettuja alueita ja tiloja, kuten kansipihoja ja pysäköintialueita ellei sen soveltamisesta ole päätetty yhdessä muiden alueen omistajien kanssa.

Jatkossa voimassa kolmenlaisia sopimuksia

Uusi ehto ei vaikuta voimassaoleviin sopimuksiin. Jatkossa voimassa tulee olemaan kolmenlaisia sopimuksia. Kaikkein pitkäaikaisimpien asukkaiden sopimuksissa ei ole minkäänlaista tupakointia kieltävää ehtoa. Vuoden 2011 aikana ja sen jälkeen voimaan tulleissa sopimuksissa tupakointi on kiellettyä asunnoissa sisällä sekä kiinteistön yleisissä tiloissa. Uusimmassa sopimustyypissä asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta kiinteistön alueella kokonaan, lukuun ottamatta mahdollista erikseen osoitettua tupakointipaikkaa.

Tupakointi vähenemässä – tavoitteena savuton Suomi vuoteen 2030 mennessä

Asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet, ja tupakoinnin haitat ovat yhä paremmin tiedossa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan tupakointi on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ja enää 13 % suomalaisista miehistä ja 10 % naisista tupakoi.

Vuonna 2016 voimaan astuneen tupakkalain tavoitteena on, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Olemme omalta osaltamme mukana tukemassa tätä tavoitetta.

Lue lisää:

Savuton Suomi 2030 -verkoston sivut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastot

 

Ajankohtaista