Projektipäällikkö pääsee näkemään kohteiden synnyn alusta loppuun

Mikael Lönnroth on toiminut kymmenen vuotta TA-Rakennuttaja Oy:n projektipäällikkönä Espoossa ja viihtyy monipuolisessa työssään. Projektipäällikön työ TA:lla on rakennuttamisen moniprojektihallintaa eli useampien projektien johtamista ja niiden sisältämien tehtävien hallintaa ja hoitamista yhtä aikaa.

Mikael

- Aika on mennyt nopeasti eikä tunnu, että olisin ollut jo kymmenen vuotta täällä. Tämä on mielenkiintoista puuhaa, rakennuttaa ihmisille koteja, Mikael pohtii.  Projektipäällikön tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa talonrakennusalan teknistä koulutusta eli yleensä diplomi-insinöörin tai rakennustekniikan infrarakentamisen (RI) koulutusta.  Mikael Lönnroth opiskeli Otaniemessä Helsingin Teknillisestä korkeakoulussa eli TKK:ssa rakentamistaloutta, talonrakennustekniikkaa ja johtamistoimintaa rakennustuotannossa ja valmistui diplomi-insinööriksi 1990-luvun alussa.

Projektipäällikölle tärkeitä ominaisuuksia ovat yhteistyökyky, johtamistaito sekä riittävä teknistaloudellinen osaaminen. Projektipäälliköllä on myös syytä olla paineensieto- ja priorisointikykyä.

Moniprojektihallintaa ja yhteistyötä eri tahojen kanssa

- Projektipäällikön työ TA:lla on rakennuttamisen moniprojektihallintaa eli useampien projektien johtamista ja niiden sisältämien tehtävien hallintaa ja hoitamista yhtä aikaa. Keskeistä työssä on suunnitteluvaiheessa suunnittelun ohjaus ja rakentamisvaiheessa yleisvalvonta, Mikael selventää.

Rakennuttaminen alkaa siitä, kun olemme saaneet tonttimaata, yleensä kunnilta tonttihaun tai tontinluovutuskilpailun kautta taikka rakennusliikkeiden yhteistyökohteina. Projektipäällikkö voi olla mukana tonttihaussa, mutta siitä vastaa yleensä yhtiön johto. – Kun tonttivaraus on hankittu, käynnistetään luonnossuunnittelu, teetetään suunnitelmat ja haetaan rakennuslupaa, laitetaan kohde urakkakilpailuun, valitaan urakoitsija ja järjestetään rahoitus, Mikael kertoo.

Erityisesti ARA-kohteissa eli kaikissa asumisoikeusasuntokohteissa sekä korkotuetuissa vuokra-asuntokohteissa on taloudellinen puoli aika keskeisessä roolissa, sillä kohteen suunnitelmat ja kustannukset tulee hyväksyttää ARA:lla eli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella. Vasta ARA:n hyväksymispäätöksen jälkeen voidaan kohteen rakentaminen aloittaa. Projektipäällikkö on mukana rahoituksen hankkimisessa, mutta kohteen rahoituksen järjestämisestä ja rakennusaikaisesta taloushallinnosta vastaa rakennuttaja-asiamies.

Iso osa projektipäällikön työajasta menee sähköpostin parissa erilaisiin kysymyksiin vastaillessa ja kommentoidessa asioita. Myös kokoukset vievät paljon aikaa, sillä rakentamisen kaikissa vaiheissa on useita kokouksia eri instanssien kuten viranomaisten, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Projektipäällikön työhön kuuluu myös kohteiden myyntiaineiston valmistelu.

Mikael pitää erityisesti suunnittelijoiden ja rakennuttajien kanssa työskentelystä, sillä sitä kautta saa erilaista näkökulmaa omaan työhönsä. - Kaikkein eniten tykkään suunnitteluvaiheesta. Arkkitehtien ja erikoissuunnittelijoiden kanssa työskentely on mielenkiintoista. Mutta täytyyhän ne kohteet rakentaakin, Mikael naurahtaa. - Ja onhan se kiva nähdä talot pystyssä, hän jatkaa.

Useita mielenkiintoisia ja palkittuja kohteita

Mikael on TA-uransa aikana ehtinyt työskennellä usean hieman poikkeuksellisen kohteen parissa.  – Erityisesti mieleenpainuvia hankkeita ovat olleet Helsingin Kivikkoon valmistuneet energiatehokkaat kerrostalot, Jätkäsaaren Vihreistä vihrein -kerrostalohanke sekä Espoon Oravarinteen passiivitalot. Näissä on kaikissa ollut taustalla jokin kehityshanke. Toki on ollut muitakin toisella tavalla mielenkiintoisia hankkeita, Mikael muistelee.

Kivikon alueelle valmistuneet kerrostalot saivat viime vuoden lopulla kansainvälisen arkkitehtuurin alan World Architecture News -tunnustuspalkinnon sarjassa Affordable housing. Oravarinteen passiivitalot palkittiin Passiivitalo-palkinnolla vuonna 2014 ja Vihreistä vihrein -kerrostalohanke sai Helsingin kaupungin myöntämän Rakentamisen Ruusu palkinnon vuonna 2017 sekä kansainvälisen Green Roof -viherkattopalkinnon loppuvuodesta 2018. - Nuo erikoisprojektit ovat olleet työelämän highlighteja ja jääneet erityisinä tapahtumina mieleen.

Muista hankkeista Mikael mainitsee erityisesti Helsingin Myllypuroon rakennetun Kivensilmänkuja 6:n, joka on Neapo Oy:n kanssa tehty moduulikerrostalo. – Talo rakennettiin kokonaan huoneiston kokoisista tilaelementeistä, Mikael kertoo.  - Muuten mieleenpainuvia ovat olleet ne kohteet, joissa on teknisesti tai arkkitehtuurin kannalta jotain mielenkiintoista. Ja sitähän löytyy melkein joka kohteesta, hän jatkaa.

TA-Yhtiöillä on viihtyisä ja maanläheinen työympäristö

- Kun tulin TA:lle, tuntui heti kotoisalta. Tämä on maanläheinen ja rauhallinen ympäristö, jossa ei niin paljon hötkyillä aaltojen mukana. Myös työpaikan ilmapiiri ja työkaverit saavat erityistä kiitosta.

- Työn tahti on kiihtynyt siitä, kun tulin TA:lle. Ollaan menty eteenpäin ja kasvettu, mikä tuo lisää haasteita. Tavallaan työ ei ole muuttunut, mutta työmäärä on lisääntynyt ja projektit ovat menneet yhä haastavimmiksi. Tämä johtuu muun muassa ympäristö- ja viranomaisvaatimuksista ja myös siitä, että asiakkaat ovat tulleet entistä vaativammiksi, Mikael kuvailee. – Tahdin kiihtyminen ei johdu TA:sta, menemme vain samaan suuntaan kuin muutkin.

Projektipäällikkömme työskentelevät TA-Rakennuttaja Oy:n organisaatiossa. TA-Rakennuttaja Oy kuuluu TA-Yhtiöihin vastaten uusien kohteiden hankinnasta ja rakennuttamisesta. Vuosittain rakennutamme noin 1000 uutta asuntoa.

IMG 0347

Ajankohtaista