TA-Yhtymä-konsernin johdossa tapahtuu muutoksia 1.4.2019 alkaen.

TA-Yhtymä Oy:n ja konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty KTM, MBA Jouni Linnavuori, 43. Linnavuori on aiemmin toiminut TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajana. Linnavuori vastaa myös jatkossa TA-Yhtymä-konsernin talous- ja rahoitustoiminnoista. Jouni Linnavuori on työskennellyt TA-Yhtiöissä noin viisi vuotta ja tehnyt aiemmin pitkän työuran rahoitusalalla.

TA-Asumisoikeus Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty OTK Esa Mustonen, 38. Esa Mustonen on työskennellyt pitkään TA-Yhtymä-konsernin palveluksessa päälakimiehenä ja toimitusjohtajana Taova Oy:ssä. Mustonen vastaa myös jatkossa TA-Yhtymä-konsernin lakitoiminnoista.

Konsernin emoyhtiön TA-Yhtymä Oy:n nykyinen toimitusjohtaja Panu Kärnä, 61, toimii jatkossa TA-Yhtymä Oy:n ja TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtajien varamiehenä sekä neuvonantajana. Panu Kärnä on tehnyt pitkän uran TA-Yhtiöissä toimien muun muassa toimitusjohtajana TA-Yhtymä Oy:ssä ja TA-Asumisoikeus Oy:ssä yhteensä yli 20 vuoden ajan.

”Vuosi 2018 oli TA-Yhtymä-konsernille ennätysvuosi. Konsernimme talous on pysynyt vakaana ja kehittynyt suunnitelmien mukaisesti positiiviseen suuntaan. Konsernilla ja sen yrityksillä menee sekä toiminnallisesti että taloudellisesti hyvin, joten nyt on oivallinen ajankohta johtajamuutoksille, Panu Kärnä toteaa.”

TA-Yhtymä Oy ja sen konserni toimii valtakunnallisena yleishyödyllisenä kohtuuhintaisten asuntojen omistajana ja rakennuttajana. Konserni työllisti vuonna 2018 lähes 160 henkilöä ja sen omistuksessa oli noin 16.500 asuntoa. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 144 miljoonaa euroa ja kiinteistökannan tasearvo noin 2.500 miljoonaa euroa. Konsernissa oli vuoden 2018 lopulla rakenteilla yli 1.500 asuntoa, joiden hankinta-arvo on noin 300 miljoonaa euroa. Konsernin verojalanjälki oli viime vuonna noin 100 miljoonaa euroa.

organisaatiokaavio

Ajankohtaista