TA:lla on vuosikymmenten kokemus vastuullisesta ja laadukkaasta rakentamisesta sekä suomalaisesta asumisesta. Olemme rakennuttaneet ja omistaneet asuntoja jo lähes 50 vuotta ja tarjoamme turvallista asumista monenlaisiin elämäntilanteisiin kohtuullisin kustannuksin. Vastuullisena toimijana huomioimme toimintamme vaikutukset niin sosiaalisesta, taloudellisesta kuin ympäristön näkökulmasta.

TA:n henkilöstöä 

Paljon asumisvaihtoehtoja ja palvelua asiakkaillemme

Tuotamme hyvinvointia tarjoamalla asiakkaillemme turvallisen kodin, hyvät asuinolot ja paljon asumisvaihtoehtoja, joista valita omaan elämäntilanteeseen sopiva asunto. Haluamme tehdä kodin löytämisen tai vaihtamisen mahdollisimman mukavaksi ja vaivattomaksi. Palvelemme asiakkaitamme asumisen eri vaiheissa niin sähköisesti, puhelimitse kuin kasvokkain. Meille on myös tärkeää, että asukkaillamme on mahdollisuus miellyttävään ja rauhalliseen asumiseen.

Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin osaavan henkilöstön voimin, joka onkin keskeinen voimavaramme. Olemme ylpeitä sitoutuneesta henkilöstöstämme ja heidän työpanoksestaan. Tarjoamme työpaikan yli 150 ihmiselle, ja lisäksi työllistämme kesäisin useita kymmeniä nuoria eri puolilla Suomea. Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, sillä haluamme tarjota nuorille turvallisia ja mielekkäitä työkokemuksia ja toimia esimerkkinä vastuullisesta työnantajasta.

Lue lisää: Sosiaalinen vastuu

Taloudellista lisäarvoa oikeudenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla

Toimintamme on pitkäjänteistä ja siinä korostuu tarkka taloudellinen suunnittelu. Viime vuosien matala korkotaso on osaltaan mahdollistanut sen, että asumisen hinta on pysynyt varsin edullisella tasolla. Tämä on tukenut vastuullista toimintatapaamme, jossa korostuu pyrkimys kokonaistaloudellisuuteen ja kiinteistöjen elinkaareen pohjautuviin investointeihin.

Rakennutamme vuosittain noin 1 000 uutta asuntoa ja vastaamme sillä kohtuuhintaisten asuntojen kovaan kysyntään. Panostamme uudistuotannossa kustannustehokkaaseen toimintaan. Yksi merkittävä keino kustannustehokkaaseen rakentamiseen on kokonaisten asuinkortteleiden samanaikainen suunnittelu ja rakentaminen.

Valtaosa toiminnastamme on yleishyödyllistä toimintaa, jota Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Valtiokonttori valvovat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen vuoden 2018 lopulla julkaiseman kuntakohtaisen tilaston mukaan asumisoikeusasuntojemme käyttövastikkeet ovat olleet edullisimmat lähes kaikissa suurimmissa kunnissa jo kaksi peräkkäistä vuotta.

Lue lisää: Taloudellinen vastuu

Toimintaa ympäristön eteen

Kehitämme asumista jatkuvasti ympäristöystävällisempään suuntaan. Asuminen aiheuttaa lähes 40 % ja liikkuminen lähes 20 % suomalaisten tuottamista kasvihuonepäästöistä.* Asumisen energiatehokkuuden parantaminen onkin yksi merkittävimmistä keinoista, joilla voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta. Olemme panostaneet viime vuosina voimakkaasti energiatehokkuuteen tutkimalla uusia teknologioita ja toteuttamalla erilaisia energiatehokkuushankkeita.

Esimerkiksi omistamiemme asuntojen määrästä kasvava osa on liitetty Leanheat-järjestelmään. Leanheat-konsepti on tekoälyn ohjaukseen perustuva lämmönsäätöjärjestelmä, joka takaa sen, että asuntojen sisälämpötilat pysyvät ulkolämpötilojen vaihteluista huolimatta tasaisina.

Huomioimme ympäristön myös esimerkiksi uusien kohteiden sijainnissa. Asuntomme sijaitsevat enimmäkseen kasvukeskuksissa, lähellä palveluja ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, mikä auttaa puolestaan vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.

Lue lisää: Ympäristövastuu

Suomalaisten kasvihuonepäästöt *

suomalaiset co2 750x291

* Lähde: Sitran Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE) tilaama raportti Consumption choices to decrease personal carbon footprint of Finns (pdf)


Lue lisää:

Vastuullisuus TA-Yhtiöissä

TA-Yhtymä-konsernin vuoden 2018 vuosikertomus

Ajankohtaista