Haluamme siirtyä kohti terveellisempää asuinympäristöä, joten kiinteistömme muuttuvat vähitellen savuttomiksi. Vuoden 2019 alusta alkaen kaikissa asumisoikeussopimuksissa on ollut ehto, jossa asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta kaikissa kiinteistön sisä- ja ulkotiloissa. Vuoden 2020 alusta alkaen sama ehto tulee myös kaikkiin uusiin vuokrasopimuksiimme.

 parveke

– Olemme saaneet asumisoikeusasukkailtamme lähes yksinomaan positiivista palautetta parveketupakoinnin kieltämisestä. Asukkaat kiittelevät sitä, että mahdollistamme terveellisemmän elinympäristön. Samaan aikaan vuokra-asukkaamme ovat kyselleet, milloin tupakointia rajoittava ehto tulee vuokrasopimuksiin. Nyt vastaamme asukkaidemme palautteeseen ja otamme seuraavan askeleen kohti savutonta asumista, kertoo TA-Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Jouni Linnavuori.

Uuden ehdon mukaan asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta koko kiinteistössä, parvekkeilla, terasseilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa. Tupakointi on sallittu ainoastaan mahdollisella erikseen osoitetulla tupakointipaikalla. Tupakointikielto koskee asukkaan lisäksi hänen perheenjäseniään sekä vieraita.

Tupakointikielto ei koske muiden kiinteistönomistajien kanssa yhteisesti omistettuja alueita ja tiloja, kuten kansipihoja ja pysäköintialueita, ellei sen soveltamisesta ole päätetty yhdessä muiden alueen omistajien kanssa.

Kolmenlaisia sopimuksia

Uusi ehto ei vaikuta voimassaoleviin sopimuksiin. Jatkossa voimassa tulee olemaan kolmenlaisia sopimuksia. Kaikkein pitkäaikaisimpien asukkaiden sopimuksissa ei ole minkäänlaista tupakointia kieltävää ehtoa. Vuoden 2011 aikana ja sen jälkeen voimaan tulleissa sopimuksissa tupakointi on kiellettyä asunnoissa sisällä sekä kiinteistön yleisissä tiloissa. Uusimmassa sopimustyypissä asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta kiinteistön alueella kokonaan, lukuun ottamatta mahdollista erikseen osoitettua tupakointipaikkaa.

- Tavoitteenamme on, että kaikki kohteemme muuttuvat vähitellen savuttomiksi, Linnavuori toteaa.

Uudiskohteet kokonaan savuttomia

Kaikki maaliskuun 2018 jälkeen myyntiin lähteneet uudet asumisoikeus- ja vuokrakohteemme ovat heti valmistuttuaan täysin savuttomia. Savuttomia kohteita on valmiina jo 22 ja tällä hetkellä rakenteilla on 20 savutonta uudiskohdetta 12 eri paikkakunnalla. Vuoden 2020 lopussa meillä on jo yli 2500 asuntoa savuttomissa kohteissa.

Linnavuoren mukaan asenteet tupakointia kohtaan ovat muuttuneet, ja tupakoinnin haitat ovat yhä paremmin ihmisten tiedossa. - Selkeä enemmistö asukkaistamme ei tupakoi, Linnavuori toteaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan tupakointi on vähentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana ja enää 13 % suomalaisista miehistä ja 10 % naisista tupakoi. Vuonna 2016 voimaan astuneen tupakkalain tavoitteena on, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä. TA-Yhtiöt on omalta osaltaan mukana tukemassa tätä tavoitetta.

Teksti: Anu Vähäkallio

Lue lisää:

Tupakointi asunnoissamme ja kiinteistöissämme

Ajankohtaista