Asumisoikeusjärjestelmä syntyi 1990-luvun alun syvän laman aikaan tilanteeseen, jossa vuokra-asuntoja oli vähän tarjolla ja omistusasunnot olivat monille liian kalliita. Näistä ajoista lähtien TA-Asumisoikeus Oy on rakennuttanut suomalaisille asumisoikeusasuntoja, jotka ovat kohtuuhintaisia, viihtyisiä ja turvallisia.

TA-Asumisoikeus Oy on tarjonnut asumisoikeusasuntoja jo 90-luvulta alkaen

Laman vaikutuksista alkunsa saanut asumismalli on edelleen 30 vuoden jälkeen ajankohtainen ja tarpeellinen. Nyt käynnissä oleva asumisoikeuslain uudistus päivittää tätä vaihtoehtoista asumismallia tuleville vuosikymmenille. TA-Asumisoikeus Oy:n toiminnan keskiössä on edelleen kohtuuhintaisten asuntojen rakennuttaminen, mutta myös entistä enemmän toimintaympäristön muutosten ja asumisen vaatimusten huomioiminen.

− Yleishyödyllisenä yhtiönä toimivan TA-Asumisoikeus Oy:n lähtökohta ja olemassaolo perustuu vastuullisuusajatteluun. Viimeisten 30 vuoden aikana olemme rakennuttaneet lähes 14 000 asumisoikeusasuntoa, ja niiden valmistuttua myös hallinnoineet ja huoltaneet asuntoja, toteaa TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.

Suurin osa Suomen yli 50 000 asumisoikeusasunnosta on yleishyödyllisten yhtiöiden rakennuttamia ja omistamia.

− Vuosien varrella olemme muiden yleishyödyllisten yhtiöiden kanssa mahdollistaneet asumisoikeusmallin kehityksen ja laajentumisen nykyiselle tasolle. Vastuullisessa toimintatavassamme tämä tarkoittaa jatkuvaa toiminnan kokonaistaloudellista tarkastelua ja pitkäjänteistä ajattelua, Mustonen jatkaa.

mustonen esa web

Esa Mustonen, TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja

 

Asuntorakennuttamista tarkastellaan pitkällä aikaväillä

Toimitusjohtaja Esa Mustosen mukaan TA-Asumisoikeus Oy keskittää rakennuttamista pääkaupunkiseudun lisäksi suurempiin kasvukeskuksiin ja kehyskuntiin. Kuluneen vuoden aikana TA-Asumisoikeus Oy on voinut tarjota 781 uutta asumisoikeusasuntoa kohtuuhintaista asumisvaihtoehtoa etsiville.

− Asunnon hyvä sijainti on yksi tärkeimmistä uusien asuntojen suunnittelua ohjaavista tekijöistä. Investointien näkökulmasta on vastuullista hankkia tontti ja rakennuttaa asuntoja sinne, missä on suuri asuntojen kysyntä myös tulevaisuudessa. Asuntojen on sijaittava hyvien palvelujen ja liikenneyhteyksien varrella mahdollistaen kestävän liikkumisen, Esa Mustonen summaa.

− Meidän asuntojemme noin 99 prosentin käyttöaste kertoo, että rakentamamme asunnot ovat asumiskäytössä, eivät tyhjillään. Asumisoikeutta koskevaa lakiuudistusluonnosta on kritisoitu asumisoikeussopimuksen irtisanomismahdollisuudesta. Asukkaidemme ei tarvitse kantaa tästä huolta, sillä tällaisia irtisanomisedellytyksiä täyttäviä asuntoja ei löydy asuntokannastamme, Mustonen tähdentää.

TA:n Reviisorinkatu 6:n asumisoikeustalo Espoossa

TA-Asumisoikeus Oy keskittää rakennuttamista pääkaupunkiseudun lisäksi suurempiin kasvukeskuksiin ja kehyskuntiin. Kuvassa Reviisorinkatu 6 Espoossa.

 

Asumiskustannukset pysyneet vertailua kestävinä

ARAn lokakuun lopussa julkaiseman asuntomarkkinakatsauksen* mukaan asumisoikeusasuntojen hintataso on pitänyt pintansa edullisuudessaan, kun verrataan kuukausittaisia käyttövastikkeita vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen ja valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokriin.

− Helsingissä hintaero on merkittävä, sillä vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat jopa 51,5 prosenttia asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeita kalliimpia. Espoossa ja Vantaalla ne ovat puolestaan hieman yli 30 prosenttia kalliimpia. On järkevää rakennuttaa asuntoja juuri pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin, joissa kohtuullisille asumiskustannuksille on suurin tarve, Mustonen toteaa.

TA-Asumisoikeus Oy:n asuntojen asumiskustannukset pärjäävät asumisoikeusasuntojen vertailussa aikaisempien vuosien tapaan.

− Olemme voineet pitää asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden neliöhinnat alhaisina. Ne ovat kaikkein edullisimpia Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Lahdessa. Esimerkiksi Espoossa käyttövastikkeiden neliöhintamme ovat noin 3 prosenttia ja Vantaalla lähes 4 prosenttia edullisempia muihin asumisoikeusasuntoihin verrattuna. Vastikkeemme ovat myös edullisimmista päästä Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Meillä on keskimäärin muita yleishyödyllisiä toimijoita uudempia asuntoja, ja silti käyttövastikkeet ovat vertailussa edullisia, Esa Mustonen kertoo.

 b32507fd 7a78 4e03 99b3 51ffdab966672fe78f7d 95b4 4dc0 91f9 8e54cc72195f

 

Kustannustehokkuus pitää hintatason kohtuullisena

Edulliset asuinkustannukset edellyttävät yleishyödylliseltä yhtiöltä pitkäjänteistä suunnittelua ja kustannustehokasta toimintaa.

− Jotta voimme tarjota asukkaille viihtyisiä asuntoja kohtuuhintaisilla asuinkustannuksilla, meidän on toimittava suunnitelmallisesti ja seurattava kustannustehokkuutta kaikessa tekemisessämme. Meidän täytyy katsoa myös pidemmälle tulevaisuuteen ja varautua korjauskustannuksiin ja lainojen lyhennyksiin. Jos emme toimisi näin, asuinkustannukset voisivat nousta tulevaisuudessa suhteettoman korkeiksi, Esa Mustonen toteaa.

TA-Asumisoikeus Oy:n kanssa samaan yritysryhmittymään kuuluu myös kiinteistöhuollosta ja siivouksesta vastaavat yritykset.

− Kilpailutamme esimerkiksi kaikki merkittävät kiinteistönhuoltopalvelut ja seuraamme asiakastyytyväisyyttä ja kustannustasoa. Ostamme palvelun samaan yritysryhmittymään kuuluvalta yritykseltä vain, jos se on edullinen ja asukastyytyväisyyttä lisäävä ratkaisu. Kilpailutukset tapahtuvat aina yhteistyössä talon asukashallinnon kanssa ja ARA:n valvonnan alaisena, Esa Mustonen painottaa.

Viime vuonna TA-Asumisoikeus Oy teetti huoltoyhtiöiden laatu- ja kustannusvertailun** pääkaupunkiseudulla käyttämiensä huoltoyhtiöiden kesken. Vertailu osoitti, että samaan yritysryhmään kuuluvan kiinteistöhuoltoyhtiön toimintaan oltiin asukkaiden keskuudessa keskimääräistä tyytyväisempiä. Lisäksi tämän huoltoyhtiön toiminnan tyytyväisyyden ja hinnan välinen suhde oli keskimääräistä parempi.

 

Verot suomalaisen yhteiskunnan hyväksi

TA-Yhtymän konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2019

TA-Yhtymän konserniyhtiöiden verojalanjälki vuonna 2019.

Yleishyödyllisenä toimijana TA-Asumisoikeus Oy ja sen täysin omistava yleishyödyllinen yhtiö TA-Yhtymä Oy maksavat kaikki veronsa Suomeen.

− Viime vuonna konsernimme verojalanjälki oli noin 110 miljoonaa euroa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Vaikka verojen maksu nähdään usein velvollisuutena, merkittävänä veronmaksajana kannamme mielestämme myös yhteiskuntavastuuta. Viimeisten 30 vuoden aikana olemme tehneet paljon yhteiskunnan eteen, ja tätä työtä haluamme jatkaa, toteaa Esa Mustonen.

 

*ARAn asuntomarkkinakatsaus
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisi 30.10.2020 vuosittaisen asumisoikeusasuntojen asuntomarkkinakatsauksen. Dnro: ARA-08.02.01-2020-3. Asuntomarkkinakatsaus on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

**Tyytyväisyys huoltoyhtiöihin talvella 2018–2019, TA-Asumisoikeus Oy.

 

Ajankohtaista