JTP18106 11

Vuoden 2020 loppupuolella tuli voimaan lainsäädäntö, jonka mukaan uusissa asuinkiinteistöissä veden laskutuksen on perustuttava huoneistokohtaiseen mittaukseen. Tällä tavoitellaan vedenkulutuksen pienentämistä vaikuttamalla asukkaiden kulutustottumuksiin.

Noudatamme uutta lainsäädäntöä jatkossa rakennettavissa kiinteistöissämme. Tämä koskee niitä talojamme, jotka ovat saaneet rakennusluvan lain voimaan tulon jälkeen. Tätä varten kartoitamme parhaillaan tarkoitukseen sopivia teknisiä ratkaisuja sekä käytäntöjä, jotka olisivat taloudellisia ja palvelisivat parhaiten asiakkaitamme.

TA-Yhtiöiden omistamissa jo valmistuneissa kiinteistöissä vesimaksu määräytyy tällä hetkellä pääsääntöisesti asukkaiden lukumäärän perusteella. Todellisen vedenkulutuksen perusteella tapahtuvaan laskutukseen siirtymisen edellytyksiä tutkitaan myös aktiivisesti.

Ajankohtaista