Vuokratalo-omistajien edunvalvontaan keskittyneen KOVA ry:n toiminta laajentui maaliskuun lopussa asumisoikeusyhteisöjen edunvalvontatehtäviin, ja jatkossa se tunnetaan nimellä Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry. TA-Asumisoikeus Oy ja kuusi muuta asumisoikeusyhteisöä ovat liittyneet sen jäsenkuntaan.

asumisoikeusyhteisöjen edunvalvontaan laajenevan KOVA ry:n jäseneksi

Uudistuneen KOVA ry:n rooli kohtuuhintaisten asuntokannan omistajien ja tuottajien yhteisönä vahvistuu, sillä se toimii jatkossa myös valtakunnallisena asumisoikeusyhteisöjen edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä.

KOVA ry:n jäsenpohja laajentunut seitsemällä uudella asumisoikeusyhteisöllä, jolloin edunvalvontajärjestön jäsenistön omistuksessa on yhteensä noin 38 000 asumisoikeusasuntoa. Osa uusista jäsenistä omistaa ja rakennuttaa myös ARA-vuokra-asuntoja.

Vaikka jäsenistön asuntokanta edustaa yli 75 prosenttia kaikista Suomen asumisoikeusasunnoista, KOVA ry:n toimitusjohtaja Jouni Parkkosen mukaan tavoitteena on tulevaisuudessa edustaa kaikkia yleishyödyllisen asuntotuotannon toimijoita.

Edunvalvontaa kohtuuhintaisen asumisen puolesta

TA-Asumisoikeus Oy on yksi seitsemästä uudesta KOVA ry:n jäsenestä. Sen omistuksessa on tällä hetkellä yli 14 200 asumisoikeusasuntoa ympäri Suomea.

− Merkittävänä asumisoikeusasuntojen rakennuttajana ja omistajana meille on tärkeää olla mukana asumisoikeusasumisen edunvalvontaan laajentuvan KOVA ry:n toiminnassa. Asumisoikeusasunnoille on tulevaisuudessa ehkä nykyistäkin suurempikin tarve, ja haluamme olla aktiivisesti mukana tämän asumismallin edistämisessä. Jatkamme myös SAYn eli Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenenä, toteaa toimitusjohtaja Esa Mustonen TA-Asumisoikeus Oy:stä.

TA-Asumisoikeus Oy:n lisäksi KOVA ry:n uusia jäseniä ovat Asuntosäätiö sr., ES-Laatuasunnot Oy, Helsingin Asumisoikeus Oy, Pirkanmaan Avo-Asunnot Oy, Oy Vaasan Asumisoikeus – Vasa Bostadsrätt Ab ja Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso. Asuntosäätiön osalta sen jäsenyys koskee koko konsernia. Etujärjestön aiemmista jäsenistä KAS asunnot Oy:llä ja Kuopion vanhustenkotiyhdistys ry:llä on omistuksessaan asumisoikeusasuntoja.

KOVA lyhyesti

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on vuoden 2013 syksyllä perustettu yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen suurin edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestö. KOVAn jäsenet omistavat pääasiassa joko normaaleja vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja. Osa KOVAn jäsenistä omistaa myös erityisryhmien vuokra-asuntoja, kuten palvelu-, opiskelija- ja nuorisoasuntoja.

KOVAlla on 94 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 280 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu lähes 450 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 100 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 70 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista ARA-vuokra-asunnoista, yli 55 prosenttia kaikista rajoituksenalaista ARA-vuokra-asunnoista Suomessa ja yli 75 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa.

KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenyhteisöt ylläpitävät asuntomarkkinoilla kilpailua, erityisesti hintakilpailua. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.

kovary.fi

Ajankohtaista