TA-Yhtymä siirtyi hiilineutraaliin kaukolämmitykseen vuoden 2019 syksyllä 85 asuintalossaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella. Samalla niissä aloitettiin kaukolämmön kulutusjouston kokeilu. Kulutusjoustolla optimoidaan kaukolämmön tuotantoa ja kulutusta, tasoitetaan lämmön kulutuspiikkejä ja vähennetään siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Reviisorinkatu6 B talo 2

TA-Yhtymä haluaa vahvasti vaikuttaa lämmityksen ympäristövaikutusten pienentämiseen ja hiilineutraalisti tuotettu lämmitys auttaa osaltaan TA-Yhtymää saavuttamaan omat ympäristötavoitteensa. Hiilineutraali kaukolämpö tuotetaan puuperäisillä polttoaineilla sekä hukkalämmöllä.

− Olemme arvioineet, että Fortumin uusiutuvalla energialla tuotettu Eko Plus -kaukolämpö vähentää päästöjämme vuodessa noin 5,2 miljoonaa kilogrammaa. Tämä vastaa 520 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä. Haluamme olla osaltamme edistämässä muutosta kohti uusiutuvan energian käyttöä. Suomalaisten hiilijalanjäljestä asuminen onkin suurin yksittäinen päästöjen aiheuttaja. Uskon, että asukkaamme näkevät tärkeäksi, että me voimme toiminnallamme vaikuttaa asiaan, kertoo TA-Yhtymän toimitusjohtaja Jouni Linnavuori.

Lämmityksen rytmittäminen leikkaa huippukulutusta ja fossiilista lämmöntuotantoa

Uusiutuvan kaukolämmön käyttöönoton yhteydessä aloitettiin myös kulutusjouston kokeilu.
Kulutusjouston avulla kaukolämpöverkon huippukysyntää pystytään tasaamaan vuorokauden sisällä, jotta vältetään ylimääräisten lämpölaitosten käyttöä. Kulutusjousto perustuu kiinteistökohtaiseen lämmityksen ohjaukseen sekä kiinteistön lämpömassan hyödyntämiseen. Talven pakkaspäivien nostamaa lämpötarvetta voidaan tasata energiavarastoa varaamalla ja purkamalla niin, etteivät asukkaat edes huomaa muutosta sisälämpötilassa.

Fortum 2

KUVA. Lämmitystä ohjaamalla pystytään pienentämään kulutuspiikkejä. Kuvassa ylhäällä on lämpimän veden käytön ja lämmityksen tyypillinen kulutusjakauma asuintalossa vuorokauden aikana. Kuvassa alhaalla näkyy lämmityksen ohjauksen vaikutus: kun lämmintä vettä tarvitaan erityisen paljon, niin silloin lämmitystä joustetaan.

− Ennen tällaista pakkaspäivän suurta lämpötarvetta eli kulutuspiikkiä yksittäistä kiinteistöä lämmitetään normaalia enemmän ikään kuin varastoon, kun taas kulutuspiikin aikana sitä ei juuri lämmitetä. Näin lämmitys tasaantuu pidemmälle ajanjaksolle eikä yksittäisiä kulutuspiikkejä synny. Huippuvaiheeseen tarkoitettujen varalämpölaitosten tuotantoa ei silloin tarvita ja fossiilisten polttoaineen käytöltä lämmöntuotannossa vältytään, selventää Fortumin kehityspäällikkö Riitta Ståhl kulutusjouston ideaa.

− Lämmitystä pyritään joustamaan kaikkina lämmitystä vaativina kuukausina. Mitä enemmän voimme hyödyntää kaukolämpöjärjestelmässämme uusiutuvan energian tuotantoa ja kiinteistökohtaista kulutusjoustoa, sitä ekologisempaa energiatuotantomme on kokonaisuutena, tähdentää Ståhl.

Älykäs lämmityksen ohjaus vähensi kulutusta noin 5 prosenttia

− Asunnoissamme on ollut jo useamman vuoden ajan Leanheat-automaatio, joka hyödyntää lämmityksen säädössä tekoälyä ja sisäolosuhdemittauksia. Sen avulla sisälämpötilat voidaan pitää tasaisina ja miellyttävinä. Olemme voineet testata tätä 3 500 asunnossamme Suomessa ja nyt myös kulutusjoustoa kokonaisen vuoden Fortumin kaukolämpöalueella. Seuraamme mielenkiinnolla lämmityksen ohjauksen ja kulutusjouston vaikutuksia energiankulutukseen, säästöihin, asuntojen lämpötilojen muutoksiin ja tietysti asumismukavuuteen. Asuntojen vuotuinen keskimääräinen lämpötilan lasku on ollut yhden asteen luokkaa, ja asuntojen lämmitys on saatu enemmän tasapainoon, toteaa Jouni Linnavuori.

Yhteistyöllä kohti kestävää lämmitystä

Espoo Clean Heat -hankkeessa Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraalin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Kivihiilen käyttö lopetetaan viimeistään vuonna 2025. Tämän myötä noin 250 000 asukasta siirtyy hiilineutraalin lämmityksen piiriin.

Espoo Clean Heat -hankkeessa hiilineutraalisuutta vauhditetaan yhtä aikaa sekä energiantuotannon että -kulutuksen kautta. Fortum tavoittelee hiilineutraalia kaukolämpöä yhdessä asiakkaidensa kanssa. Kulutusjousto, älykäs lämmityksen ohjaus ja uusiutuvilla tuotettu kaukolämpö edistävät osaltaan hanketta.

Ajankohtaista