Asukastoiminta ja hyvä naapuruus

Meille on tärkeää, että asukkaillamme on mahdollisuus miellyttävään ja rauhalliseen asumiseen. Jokaisen asukkaan on omassa asumisessaan hyvä ottaa huomioon myös muut asukkaat ja talon järjestyssäännöt. Huomioi naapurisi myös pihoilla, parvekkeilla ja yhteisissä tiloissa. Juhlista tai muusta melua aiheuttavasta toiminnasta on kohteliasta ilmoittaa naapureille etukäteen.

Osallistu asukastoimintaan

Asukastoiminta voi olla parhaimmillaan mukavaa ajanvietettä ja siitä voi saada eri-ikäisiä ystäviä. Asukastoimikuntien pääasiallinen tavoite on parantaa asumismukavuutta ja viihtyisyyttä järjestämällä asukkaille yhteisiä tapahtumia kuten talkoita, asukasiltoja tai muuta yhteistä toimintaa. Asukastoimikunta voi tehdä kiinteistömanagerille kiinteistöön ja asumiseen liittyviä kehitysehdotuksia. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja asukkaiden aktiivisuuteen.

Asukastoimikunnat valitaan asumisoikeuskohteissa kerran vuodessa järjestettävissä asukaskokouksissa. Toimintaan pääsee mukaan osallistumalla kiinteistömanagerin tai asukastoimikunnan kutsumaan asukaskokoukseen ja ilmaisemalla siellä kiinnostuksensa. Kaikissa taloissa asukastoimikuntaa ei ole ollenkaan, ja joissain voi olla yksi luottamushenkilö joka toimii yhteyshenkilönä. Myös vuokrataloissa on mahdollisuus asukastoimintaan. Uusissa kohteissa asukastoimikunta järjestyy vuoden sisällä talon valmistumisesta.

Kiinteistön omistajan ja asukkaan vastuut

Vastaamme kaikkien omistamiemme kiinteistöjen hoidosta ja ylläpitoa koskevista sopimuksista sekä niiden valvonnasta. Myös kiinteistöjen korjaus- ja kunnossapito sekä niiden suunnittelu kuuluvat meidän vastuullemme. Asukkaan vastuulle kuuluu huolehtia maksuista, huoneiston kunnossapidosta ja huolellisesta hoidosta sekä järjestyssääntöjen noudattamisesta. Asukkaan velvollisuudet on määritelty yksityiskohtaisemmin vuokra- ja asumisoikeussopimuksessa.

Tupakointi on kiellettyä kaikissa asunnoissamme sekä talojen yhteisissä tiloissa kuten rappukäytävissä sekä sauna- ja varastotiloissa. Osa kiinteistöistämme on kokonaan savuttomia. Savuttomuus tarkoittaa sitä, että tupakointi on kiellettyä kiinteistössä, sen asunnoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa. Uusimmissa sopimuksissa asukas on sitoutunut olemaan tupakoimatta kiinteistön alueella mahdollista erikseen osoitettua tupakointipaikkaa lukuun ottamatta. Tarkemmat ehdot löydät asumisoikeus- tai vuokrasopimuksesi sopimusehdoista. Ehtojen rikkominen voi johtaa toimenpiteisiin. Vaikka sopimuksesi ei kieltäisi tupakointia kiinteistön alueella, toivomme, että vältät tupakointia parvekkeella ja piha-alueilla. Tupakansavu leviää helposti muihin asuntoihin ilmanvaihdon ja tuloilmaventtiilien kautta.

Järjestyssäännöt on laadittu asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä muiden asumisviihtyvyyttä. Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa lakia, asetuksia sekä vuokra- tai asumisoikeussopimuksen ehtoja. Asukas vastaa myös omien vieraidensa ja vanhemmat lastensa osalta talon järjestyssääntöjen noudattamisesta. Mahdollisista järjestyshäiriöistä voit ilmoittaa kiinteistömanagerille kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, minkälaisesta häiriöstä on kyse sekä häiriön ajankohta. Ilmoituksessa tulee olla kahden eri asukkaan allekirjoitus. Kohtuuttomasta yöllisestä häirinnästä voi ilmoittaa suoraan myös poliisille.