Asukastoiminta ja hyvä naapuruus

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt on tehty talon asukkaiden asumisviihtyvyyden turvaamiseksi. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat eikä kukaan saa tarpeettomasti häiritä muiden asumisviihtyvyyttä. Huoneiston haltija on vastuussa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä sääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa lakia, asetuksia sekä vuokra- tai asumisoikeussopimuksen ehtoja. Asukastoimikuntien laatimat järjestyssäännöt saattava poiketa hieman alla olevista säännöistä. Voit tarkistaa asukaskansiostasi talosi omat säännöt. Mikäli talolle ei ole laadittu omia järjestyssääntöjä, noudatetaan kaikissa TA:n taloissa alla olevia sääntöjä.

 1. Rakenteiden tärveleminen

  Rakenteiden tai istutusten tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta, graffiteista, asfalttipiirroksista ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

 2. Yörauha

  Asukkaiden yörauhaa häiritsevää toimintaa ei sallita asunnoissa klo 22 – 7. Myös päiväsaikaan voimakkaasti häiritsevän metelin aiheuttaminen on kielletty. Naapurien suostumuksella voidaan järjestää perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään kuin kello 22.

 3. Ulko-ovet

  Kerrostalojen ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21 – 7. Ovisummerilla tai näppäinkoodilla varustetut ulko-ovet pidetään lukittuina vuorokauden ympäri. Huolehdithan siitä, että lukitut ovet sulkeutuvat kunnolla jälkeesi.

 4. Porraskäytävät, ulkoiluvälinevarastot, kellaritilat, irtaimistovarastot ja kerhotilat

  Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä ja niiden käytössä tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä. Tupakointi ja turha oleskelu on kielletty. Palo- ja pelastusturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Säilytys porrashuoneissa tai irtainvälinevarastojen käytävillä on kiellettyä (Pelastuslaki 379/2011 9§ ja 10§). Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä. Kerhotila on tarkoitettu harrastustilaksi. Siivoathan jälkesi kerhotilassa.

 5. Ulkoalueet, parvekkeet, asukaspihat

  Ulkoalueet tulee pitää siistinä eikä nurmikoita ja istutuksia saa vahingoittaa. Piha- ja lumitöissä asukkaille kuuluu seuraavien alueiden puhtaanapito: sisäänkäyntien edustat ja portaat, asukaspihat ja parvekkeet. Parvekkeilla grillaaminen on sallittu sähkö- ja kaasugrillillä. Siivouksella tai kukkien kastelulla ei saa aiheuttaa muille haittaa. Kukka-astiat on sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. Osa kohteistamme on täysin savuttomia ja uusimmissa sopimuksissa tupakointi parvekkeilla ja pihoilla on kielletty. Suosittelemme kaikkia välttämään tupakointia piha-alueilla ja parvekkeilla.

 6. Pysäköinti

  Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Moottoriajoneuvojen pysäköinti portaiden ja sisäänkäyntien edustoilla sekä pelastusteillä on ilman pakottavaa syytä kielletty lukuun ottamatta lyhytaikaista pysäköintiä esim. tavaroiden lastaamista tai purkamista varten. Tällöinkin ajoneuvo on viipymättä siirrettävä pois. Tarpeeton ajo pihakäytävillä sekä joutokäynti on kielletty. Autojen pesu tontilla ei ole sallittua. Sähkölämmitystolppiin ei saa jättää roikkumaan lämmitysjohtoja ja sähkölämmitysjohtojen rasioiden kannet on pidettävä lukittuina. Moottoriajoneuvoista mahdollisesti valuvien öljyjen tms. jäljet on ajoneuvon omistaja velvollinen puhdistamaan tai korvaamaan puhdistuksen.

 7. Kotieläimet

  Kotieläimet tulee pitää kytkettyinä taloyhtiön yleisillä alueilla sisä- ja ulkotiloissa. Eläimiä ei saa päästää likaamaan talon yleisiä tiloja, seiniä, piha-alueita (koskee myös nurmikoita) ja jalkakäytäviä eikä niistä saa aiheutua kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Asukkaiden tulee huolehtia, että heidän ollessaan poissa asunnosta kotieläimet eivät häiritse naapureita.

 8. Jätehuolto

  Roskat ja jätteet on lajiteltava voimassa olevien lajitteluohjeiden mukaisesti ja vietävä paketoituna ympäristöä likaamatta jäteastioihin. Mikäli asukas kaataa tai päästää viemäreihin niihin kuulumattomia roskia aiheuttaen viemäreiden tukkeutumisen, on asukas siitä korvausvastuussa. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava.

 9. Vaatteiden ja mattojen tuuletus, pyykin kuivaaminen

  Vaatteiden ja mattojen tuuletus, pyykin kuivaaminen Mattoja, vaatteiden ja tekstiilien pölytys ja kuivaus tapahtuu vain siihen tarkoitetulla paikalla. Tamppaaminen on sallittu vain pihamaalla olevalla tamppaustelineellä, arkisin kello 8 – 20 sekä lauantaisin 10 – 18. Sunnuntaisin tamppaaminen on kielletty. Vaatteita ja muita tekstiilejä voi tuulettaa tai kuivata omalla parvekkeella niin, etteivät ne tule kaiteen yli.

 10. Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus

  Voit ilmoittaa järjestyssääntöjen vastaisesta häirinnästä kirjallisesti erillisellä lomakkeella (ks. alla). Ilmoituksessa tulee ilmetä tapahtuma, päivämäärät, kellonajat sekä kahden todistajan nimet mahdollista oikeudenkäyntiä varten. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai sopimuksen purkamisen.

  Ilmoitus asumisrauhan häirinnästä (asumisoikeusasunnot)
  Ilmoitus asumisrauhan häirinnästä (vuokra-asunnot)