Asumisoikeustalojen yleiset järjestyssäänöt

Järjestyssäännöt on tehty talon asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Kaikkien asukkaiden on käyttäytymisellään otettava huomioon talon muut asukkaat. Asukas on vastuussa siitä, että myös hänen vieraansa noudattavat näitä sääntöjä. Järjestyssääntöjen lisäksi tulee noudattaa myös muita talon omistajan ohjeita ja määräyksiä sekä sitä, mitä lait ja asetukset määräävät sekä mitä vuokra- tai asumisoikeussopimuksessa on sovittu. Kaikissa TA-Asumisoikeus Oy:n taloissa noudatetaan alla olevia sääntöjä.

 1. Rakenteiden ja yhteisten alueiden tärveleminen

  Rakenteiden tai istutusten tärvelemisestä ja sotkemisesta, ikkunoiden rikkomisesta, seinien naarmuttamisesta, graffiteista, asfalttipiirroksista ja muusta vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

 2. Yörauha

  Huoneistossa ei saa viettää meluisaa tai muuten häiritsevää elämää. Yörauha on klo 22–07. Naapurien suostumuksella voidaan järjestää perhejuhlia ym. tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään kuin kello 22. Muistathan informoida naapureita etukäteen tällaisten tilaisuuksien järjestämisestä esimerkiksi talon ilmoitustaululla tai muulla sopivalla tavalla.

 3. Ulko-ovet

  Kerrostalojen ulko-ovet pidetään lukittuina klo 21–07. Koodilukolla, ovipuhelimella tai ovisummerilla varustetut ulko-ovet pidetään lukittuina vuorokauden ympäri. Lukituista ovista kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukittuvat uudestaan.

 4. Yhteiset tilat (esim. porraskäytävät, ulkoiluvälinevarastot, kellaritilat, irtaimistovarastot ja kerhotilat)

  Yhteisten tilojen käytössä tulee noudattaa siisteyttä ja järjestystä sekä välttää metelöintiä. Turha oleskelu yhteisissä tiloissa on kielletty. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan jälkiensä siivoamisesta.

  Palo- ja pelastusturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Säilytys porrashuoneissa tai irtaimistovälinevarastojen käytävillä on kiellettyä. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

  Kerhotila on tarkoitettu harrastustilaksi tai muuhun erikseen sovittuun käyttöön.

  Ulkoiluvälinevaraston tai irtaimistovaraston käyttö ei saa haitata tai estää muiden asukkaiden käyttöä. Suurikokoisten välineiden kuten sähköpotkulautojen ja polkupyörien peräkärryjen säilyttäminen varastossa on sallittua, mikäli ulkoiluvälinevarastossa riittää tilaa kaikille tarvitsijoille.

  Jos ulkoiluvälinevarastossa on tilaa eikä tästä aiheudu haittaa muille varaston käyttäjille, liikuntarajoitteisten henkilöiden käyttämien lääketieteellisten kulkuvälineiden ja muiden vastaavien laitteiden säilytys ja lataus ulkoiluvälinevarastossa on sallittu. Sähköpolkupyörien ja muiden vastaavien laitteiden lataaminen yhteisissä tiloissa on kielletty.

 5. Parvekkeet, asukaspihat ja ulkoalueet

  Parvekkeilla grillaaminen on sallittu ainoastaan sähkö- ja kaasugrillillä. Sprinklatuissa taloissa on parvekkeilla grillaaminen kokonaan kielletty, sillä savu ja kuumuus voivat laukaista automaattisammutuksen. Täytettävien vesialtaiden käyttö on kielletty parvekkeilla. Siivouksella tai kukkien kastelulla ei saa aiheuttaa muille haittaa. Kukka-astiat on sijoitettava parvekkeen reunan sisäpuolelle. Koristeet kuten liput tai jouluvalot on sijoitettava siten, että ne eivät ulotu parvekkeen reunan ulkopuolelle.

  Ulkoalueet tulee pitää siistinä eikä nurmikoita ja istutuksia saa vahingoittaa. Pihatöiden ja talvikunnossapidon kuten lumenluonnin ja hiekoituksen osalta asukkaille kuuluvat seuraavien alueiden työt: sisäänkäyntien edustat ja portaat, asukaspihat ja parvekkeet sekä sellaiset kulkureitit, jotka vievät vain tietylle asunnolle tai sen yksityispihalle eivätkä kuulu talon yleisiin alueisiin tai yhteispihoihin.

 6. Tupakointi ulkoalueilla, parvekkeilla ja asukaspihoilla

  Osa kohteistamme on täysin savuttomia, ja uusimmissa sopimuksissa tupakointi parvekkeilla ja koko kiinteistön alueella on asukkailta kokonaan kielletty lukuun ottamatta erikseen osoitettua tupakointipaikkaa. Asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin kokonaan niin sisätiloissa kuin yhteisissä ulkotiloissa.

  Mikäli talossa asuu henkilöitä, joiden asumisoikeussopimus on alkanut ennen 1.1.2019, heidän voimassa oleva asumisoikeussopimuksensa ei kiellä esim. parveketupakointia tai yksityisellä pihalla tupakointia. Silloinkin, kun asukkaan asumisoikeussopimus ei tätä erikseen kiellä, suosittelemme välttämään tupakointia yksityisillä piha-alueilla ja parvekkeilla. Mikäli asukkaan sopimus sallii parveketupakoinnin tai yksityisellä piha-alueella tupakoinnin, asukas ei saa aiheuttaa haittaa muille tupakoimalla siten, että savu kulkeutuu toisiin asuntoihin esimerkiksi ilmanvaihtokanavien kautta.

  Tupakointi on aina ehdottomasti kielletty leikkipaikoilla ja ulko-ovien edustoilla. Yhteisillä ulkoalueilla tupakointi on sallittu ainoastaan kiinteistöllä erikseen osoitetulla tupakointipaikalla.

 7. Lemmikkieläimet

  Lemmikkieläimet tulee pitää kytkettyinä taloyhtiön yleisillä alueilla sisä- ja ulkotiloissa. Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Eläimiä ei saa päästää likaamaan rakennusta tai piha-alueita eikä niistä saa aiheutua kohtuutonta haittaa muille asukkaille. Eläimiä ei saa päästää tekemään tarpeitaan leikkipaikoille, ulko-ovien edustoille ja muille eniten kulkemiseen käytetyille alueille. Asukkaan tulee välittömästi kerätä pois lemmikkieläimensä jätökset.

  Asukkaiden tulee huolehtia, että heidän ollessaan poissa kotieläimet eivät esimerkiksi aiheuttamillaan äänillä häiritse naapureita.

 8. Tuuletus, tomutus ja pyykin kuivaaminen

  Tekstiilien tomuttaminen ja pyykin kuivaaminen ulkona on sallittua vain näihin tarkoituksiin varatuilla paikoilla klo 10–18. Pyykkiä voi tuulettaa ja kuivata omalla parvekkeella kaiteen sisäpuolella. Saunassa ei saa kuivata pyykkiä paloturvallisuussyistä. Vaatteita ja muita tekstiilejä voi tuulettaa tai kuivata omalla parvekkeella niin, etteivät ne tule kaiteen yli.

 9. Jätehuolto

  Roskat ja jätteet on lajiteltava ja vietävä pakattuina jäteastioihin. WC-pönttöön ja muihin viemäreihin ei saa laittaa mitään niihin kuulumattomia jätteitä kuten paistinrasvoja tukkeutumisvaaran vuoksi.

  Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden itse huolehdittava omalla kustannuksellaan. Talousjätteisiin kuulumattomia jätteitä kuten käytöstä poistettuja huonekaluja, remonttijätteitä ja vaarallisia jätteitä ei saa laittaa jäteastioihin tai hylätä jäteastioiden viereen tai jätehuoneeseen.

 10. Asukkaan energiansäästötoimet ja palovaroittimet

  Asukkaan tulee kiinnittää huomiota omaan vedenkulutukseensa ja jätemäärään asumiskustannusten hillitsemiseksi. Huoneiston tuuletus tehdään tarvittaessa nopealla ristivedolla ikkunoiden kautta energiatehokkaasti. Erityisesti lämmityskaudella oven kautta tapahtuvaa tuuletusta tulee välttää. Tuuletus porraskäytävään on kielletty. Asukkaan vastuulla on kerran kuukaudessa varmistaa huoneistonsa palovaroittimien toimivuus.

 11. Pysäköinti ja autopaikkojen järjestyssäännöt

  Ajoneuvon pysäköinti on sallittu vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Pysäköintipaikat on tarkoitettu liikennekäytössä oleville ajoneuvoille. Ajoneuvon tulee mahtua pysäköintiruutuun. Vieraspaikat on varattu asukkaiden vieraille tilapäiseen ja lyhytaikaiseen pysäköintiin. Moottoriajoneuvojen pysäköinti portaiden ja sisäänkäyntien edustoilla sekä pelastusteillä ilman pakottavaa syytä on kielletty. Tavaroiden pikainen lastaaminen ja purkaminen on sallittua. Tarpeeton ajo pihakäytävällä sekä joutokäynti on kielletty. Lämmitystolppiin ei saa jättää roikkumaan johtoja, vaan käytön jälkeen ne on aina irrotettava ja tolppien kansi lukittava. Auton pesu tontilla ei ole sallittua. Ajoneuvosta valuvien öljyjen tms. jäljet on autopaikan haltija velvollinen puhdistamaan. Autopaikoille on tarkemmat, erilliset järjestyssääntönsä.

 12. Järjestyssääntöjen rikkominen ja häiriöntuottamusilmoitus

  Järjestyssääntöjen rikkomisesta voi ilmoittaa kirjallisesti TA:lle erillisellä lomakkeella. Ilmoituksesta tulee ilmetä tapahtuma, päivämäärät, kellonajat sekä kahden todistajan nimet. Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden ja/tai sopimuksen purkamisen
  Ilmoitus asumisrauhan häirinnästä (ASO-asunnot)