Asukasvalintaperusteet senioriasuntoihin

Seniorikohteisiimme on jatkuva haku ja tarjoamme vapautuvua asuntoja hakemusten perusteella. Haku seniorikohteisiin tapahtuu asumismuodon mukaan kuten muihinkin asumisoikeusasuntoihin tai yleishyödyllisiin vuokra-asuntoihin.

Asumisoikeusasuntoihin haettaessa tarvitaan asumisoikeuden järjestysnumero. Asumisoikeusasunnoissa varallisuusrajat eivät koske yli 55–vuotiaita.

Vuokra-asuntoihin haettaessa hakijoiden tulot ja varallisuus selvitetään ARA:n asukasvalintaoppaan ohjeen mukaisesti sekä hakijoiden etusijajärjestykseen asettamiseksi että sen arvioimiseksi, onko hakijalla riittävästi varallisuutta ja tuloja järjestää asumisensa ilman valtion tukea. Lue lisää asukasvalintaperusteista täältä.

Jos hakija haluaa perustella esteettömän asunnon tarvetta terveydellisin syin, tulee liitteenä olla asiantuntijan lausunto terveydentilasta. Osaan kohteista edellytetään asiantuntijan lausunto hakemuksen liitteeksi.

Löydät lisätietoja vuokra-asuntoihin hakemisesta täältä ja asumisoikeusasuntoihin hakemisesta täältä. Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme.