Yleishyödyllisen vuokrasopimuksen liitteet

Kun tarjoamme sinulle asuntoa, jossa on varallisuusrajat, pyydämme sinulta asuntohakemukseen tarvittavat liitteet asuntotarjouksen yhteydessä. Tarvitsemme tällöin hakemuksen liitteeksi ajantasaiset selvitykset tuloista, varallisuudesta ja asunnontarpeesta.


Tuloista liitteeksi käyvät:

 • Tulorekisteriote, jonka saat itse ladattua osoitteesta vero.fi. (tästä selviää palkka, eläke sekä etuudet).
 • Mikäli tulorekisteriotetta ei ole, voit toimittaa jonkin tai jotkin seuraavista:
 • Työnantajalta saatu palkkatodistus tai -kuitti bruttokuukausituloista.
 • Eläkevakuutusyhtiöstä saatu tosite eläkkeen määrästä (tulee kotiin vuosittain alkuvuodesta).
 • Päätökset mahdollisien etuuksien saannista (esimerkiksi työttömyyskorvaus, toimeentulotuki, opintotuki, vanhempainpäiväraha tai kotihoidontuki).
 • Tarvittaessa selvitys muista tulonlähteistä.

Varallisuudesta liitteeksi käyvät:

 • Viimeisin esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan.
 • Selvitys mahdollisen varallisuuden käyvästä arvosta (esimerkiksi arvio omistusasunnon myyntihinnasta, kauppakirja, kiinteistöverotuspäätös, arvopapereiden noteerattu arvo tms.).
 • Selvitys mahdollisten säästöjen ja talletuksien arvosta.
 • Selvitys jäljellä olevista lainoista (esim. tiliote). Lainat vähennetään varallisuudesta.

Todistukseksi asunnon tarpeesta käyvät:

 • Todistus nykyisen vuokrasopimuksen päättymisestä.
 • Lääkärintodistus.
 • Kopio työsopimuksesta tai todistus opiskelupaikan saamisesta, jos asunnontarpeen perusteena on työ- tai opiskelupaikan saanti paikkakunnalta.
 • Selvitys ruokakunnan koosta, esimerkiksi raskaustodistus tai lapsen/lasten huoltajuussopimus.
 • Selvitys nykyisen asunnon asumiskelvottomuudesta.
 • Muu vastaava asunnontarpeeseen vaikuttava kirjallinen selvitys.

Mikäli asunnossa ei ole tulo- tai varallisuusrajoja, sinun ei tarvitse toimittaa liitteitä.

Mikäli haet senioriasuntoa, voit joutua lähettämään lisäselvityksiä tai asunnon saannissa voi olla lisäehtoja.

Myyntineuvottelija ohjeistaa asuntotarjouksen yhteydessä tarvittavien liitteiden toimittamisesta.